HP WS 6000cyfrowa automatyczna


kolor: 6
format: 31 x 98
rok produkcji: 2010
stan:
numery druku: 27 mio
cena: EURO
specyfikacje: High-volume digital production for medium-run labels and packaging
not much used only 27 mio impress
jesteś zainteresowany kontakt.


English Deutsch português
Русский Türkçe Polish
Heidelberg
SM74-8-P+LX
Xerox
FINISHING EQUIPMENT SET
ROTOFLEX RACER
Racer1000