HP WS 6000cyfrowa automatyczna


kolor: 6
format: 31 x 98
rok produkcji: 2010
stan:
numery druku: 15 mio
cena: EURO
specyfikacje: High-volume digital production for medium-run labels and packaging
jesteś zainteresowany kontakt.


English Deutsch português
Русский Türkçe Polish
MAN Roland
504PLV
Heidelberg
Bowe Compact 207/2
Heidelberg
SM 52-2-P